ในการทำ e-mail marketing จะเป็นการสะดวกมากหากเราใช้บริการเว็บไซต์ที่ส่ง e-mail ให้ผู้รับหลายๆคนได้ในคราวเดียว ซึ่งเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมมากคือ http://www.mailchimp.com ทั้งนี้ทางเว็บไซต์เปิดโอกาสให้เก็บรายชื่อ (List) e-mail ได้ 2,000 รายชื่อ และสามารถส่งจดหมายได้ 12,000 ฉบับต่อเดือน ทั้งนี้เราสามารถสร้างรายชื่อได้หลายๆรายชื่อตามต้องการ ซึ่งอาจจะแยกตามกลุ่มเป้าหมายหรือแบรนด์

การสมัครใช้บริการ MailChimp           

(1)    เข้าไปหน้าแรกของ MailChimp จากนั้นคลิก Sign Up Free ปุ่มแดงนั้นแหละครับ

ScreenHunter_1144 Jan. 24 20.14

(2)   กรอก e-mail, username และ Password ที่ทาง MailChimp ต้องการในช่องว่างของการสมัคร

ScreenHunter_1147 Jan. 24 20.25

(3)   เมื่อสมัครเรียบร้อย จะมี e-mail จากทาง MailChimp ส่งไปยังบัญชี e-mail ที่เราใช้สมัคร เพื่อให้เราทำการยืนยันการใช้ (Activate)

ScreenHunter_1148 Jan. 24 20.27

(4)   เข้าไปที่ e-mail ของเราเพื่อทำการ Activate

ScreenHunter_1149 Jan. 24 20.31

(5)   ทำการยืนยันการสมัคร

ScreenHunter_1150 Jan. 24 20.33

(6)   จะเข้าสู่หน้า Let’s Get Started ให้เรากรอกข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไป (ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อนามสกุล ข้อมูลองค์กร เว็บไซต์ ที่อยู่ อุตสาหกรรม โซนเวลา และรูปภาพส่วนตัว)

ScreenHunter_1151 Jan. 24 20.35

(7)   เมื่อสมัครเรียบร้อยจะเข้าสู่หน้าควบคุม (Dashboard)

ScreenHunter_1152 Jan. 24 20.44

เมื่อมาถึงจุดนี้ เรามีขั้นตอนในการใช้ MailChimp ดังนี้คือ

  1. สร้างรายชื่อ e-mail (Lists) ทั้งนี้เพื่อที่จะนำรายชื่อ e-mail ของลูกค้าเข้าสู่ฐานข้อมูลของ MailChimp
  2. ออกแบบฟอร์มในการกรอกสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยสามารถนำแบบฟอร์มดังกล่าวไปไว้ในหน้าเวปเพื่อให้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ามาในรายชื่อ e-mail ด้วยตนเอง
  3. สร้างจดหมายเพื่อส่งไปยังรายชื่อลูกค้า

การสร้างรายชื่อ (Lists)

(1)   จากหน้า Dashboard ให้คลิกที่เมนู Lists ด้านซ้ายมือ จะปรากฏหน้าจอว่า ยังไม่มีรายชื่อใดๆ ให้คลิกที่ Create List ปุ่มด้านขวาบน

ScreenHunter_1153 Jan. 24 22.38

(2)   จะปรากฏรายละเอียด ดังต่อไปนี้

List Name คือ ชื่อของรายชื่อ เช่น กลุ่มนักศึกษา กลุ่มวัยทำงาน หรืออาจจะเป็น กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ กลุ่มของใช้ทั่วไป เป็นต้น ตรงนี้มองไปที่กลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก ว่ามีความจำเป็นจะต้องแยกรายชื่อออกจากกันหรือไม่

Default From Name คือ ชื่อผู้ส่งที่กำหนด

Default Reply To Email คือ บัญชีอีเมล์ที่จะได้รับจดหมายตอบกลับจากลูกค้าที่กำหนด

Default Subject คือ หัวข้อที่กำหนด (แต่สามารถเปลี่ยนได้ เมื่อจะส่งจดหมายในหัวข้ออื่น)

Remind People How They Got On Your List  คือ แจ้งให้ทราบว่า ตัวผู้รับได้เข้ามาอยู่ในรายชื่ออีเมล์นี้ได้อย่างไร

ทั้งนี้เราสามารถกำหนดการแจ้งเตือนของการสมัครหรือยกเลิกในการสมัครรายชื่อได้ โดยการ สรุปรายวันหรือให้แจ้งเตือนเป็นรายคนเมื่อมีการสมัครหรือยกเลิก

ScreenHunter_1154 Jan. 24 22.40

(3)   เมื่อกรอกแบบฟอร์มในข้อ (2) แล้วจะเข้าสู่หน้ารายชื่อ ซึ่งจะเห็นว่ามีอยู่ 1 รายชื่อตามที่เราได้กำหนดไป สมมติว่าผมสร้างในชื่อของ Doctorpisek แต่จะเห็นว่ายังไม่มีอีเมล์ใดอยู่ในรายชื่อเลย คือ เท่ากับ 0 จึงจำเป็นที่จะต้องนำรายชื่ออีเมล์ของลูกค้าเข้ามาในรายชื่อที่ถูกสร้างขึ้นนี้ โดยการคลิกหัวข้อรายชื่อ Doctorpisek ที่เป็นตัวเข้มสีฟ้า

ScreenHunter_1155 Jan. 24 23.05

(4)   เมื่อเข้าไปยังรายชื่อ Doctorpisek แล้ว จะเห็นว่าเราสามารถใส่ข้อมูลอีเมล์ได้ 2 วิธี คือ การเพิ่มเข้าไปทีละอีเมล์ (Add a subscriber) และการนำรายชื่อจากฐานข้อมูลอื่นเข้ามา (Import subscribers) สมมติว่าเราคลิกที่ Add a subscriber

ScreenHunter_1156 Jan. 24 23.08

(5)   เมื่อคลิกที่ Add a subscriber จะปรากฏแบบฟอร์มให้กรอก e-mail ชื่อและนามสกุล และเลือกว่าให้ส่งเป็นตัวอักษร (Text) หรือเป็นเวปไซต์ในรูปแบบของ HTML เราสามารถกรอกข้อมูลลูกค้าลงไปทีละคน

ScreenHunter_1158 Jan. 24 23.23

(6)   กรณีหากเลือก Import subscribers จะเป็นการนำเข้า e-mail ของลูกค้าคุณจากฐานข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบของข้อความธรรมดาหรือจากโปรแกรม Excel หรือมาจากฐานข้อมูลของเว็ปไซต์อื่นๆ เช่น saleforce, Highrise, Zendesk หรือ Google Drive เป็นต้น สมมติว่าผมมีฐานข้อมูลอีเมล์ในรูป TXT File ก็คลิกที่ Upload from a CSV Or TXT file

ScreenHunter_1161 Jan. 24 23.44

(7)   จะปรากฏหน้าให้ Upload ข้อมูลเข้ามาได้ โดยการ Browse และเลือกไฟล์ที่ต้องการ

ScreenHunter_1166 Jan. 25 08.32

(8)   จากนั้น e-mail ของลูกค้าทั้งหมดจะเข้าสู่รายชื่อ Doctorpisek ตามรูปด้านล่าง จำนวนลูกค้า 13 คน

ScreenHunter_1167 Jan. 25 08.37

อ่าน (1) E-mail Marketing : การใช้ MailChimp (การสมัครและสร้างรายชื่อ)

(2) E-mail Marketing: การใช้ MailChimp (การสร้างแบบฟอร์มสมัครและการสร้างจดหมาย)

(3) E-mail Marketing: การใช้ MailChimp (การสร้างจดหมาย HTML)