การออกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก

ในกรณีที่มีเวปไซต์ เราต้องการให้ผู้ที่เข้ามายังเวปไซต์เราทำการสมัครเป็นสมาชิกรับข่าวสาร e-mail ด้วยตนเอง ดังนั้นเราต้องทำการออกแบบฟอร์ม จากนั้นนำมาวางไว้ที่หน้าเวปไซต์ที่เราต้องการ

(1) ให้คลิกที่เมนู Sign up Forms ด้านบนตามรูป
ScreenHunter_1168 Jan. 25 08.47

(2) จะปรากฏตัวเลือก 3 ตัว คือ General Forms คือ การสร้างและออกแบบฟอร์มในการสมัครสมาชิกและจดหมายตอบกลับ Embedded Forms คือ การสร้าง HTML Code ที่เราสามารถนำไปวางที่เวปไซต์ Form Integration คือ การนำฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิกไปยังบล็อกที่ใช้ WordPress ขั้นแรกให้คลิกที่ General Forms

ScreenHunter_1169 Jan. 25 08.50

(3) เรามาออกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก หรือ Signup Forms ให้คลิกที่เมนู Build it การสร้างฟอร์มที่ดี ผมเห็นว่าควรให้กรอกข้อมูลให้น้อยที่สุด เพื่อทำให้ง่ายต่อการสมัคร โดยมีเพียงแค่ช่องให้กรอก e-mail ก็เพียงพอแล้ว ผมจะใส่หัวข้อเชิญชวนให้สมัครสมาชิก e-mail เลือกเพียงเมนู Email Address และให้เลือกชนิดไฟล์ที่จะรับว่า Text หรือ HTML เท่านั้น สำหรับ First Name และ Last Name เราไม่ต้องการ ให้คลิกบนเมนูดังกล่าว จะมีปุ่มให้ลบได้ (หากคุณต้องการเพิ่มช่องให้สมาชิกกรอกข้อมูลอื่นๆ ให้เลือกที่เมนูด้านขวา add a field ซึ่งมีตัวเลือกที่น่าสนใจ เช่น วันเกิด ที่อยู่ หรือเบอร์โทร)

ScreenHunter_1170 Jan. 25 08.56

(4) เมื่อทำตามข้อ (3) จะได้ผลคือ เลือกเพียง 2 เมนูที่ให้ผู้สมัครกรอกลงไป ตามภาพ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Subscribe to list และหากคุณต้องการปรับรูปแบบฟอร์มให้สวยงาม ก็เลือกที่ Design it

ScreenHunter_1171 Jan. 25 09.08

(5) เพื่อให้เมนูต่างๆของเรา เป็นภาษาไทย ให้คลิกที่ปุ่ม Translate it แล้วเลือกที่ภาษาไทย

ScreenHunter_1173 Jan. 25 09.19

(6) เมื่อเราออกแบบ Signup Forms แล้ว เรามีทางเลือก 2 ทางในการเผยแพร่ฟอร์ม ทางเลือกที่ 1 คือ เอา HTML Code ไปวางที่หน้าเวปไซต์ของเรา หรือทางเลือกที่ 2 คือ แบ่งปันฟอร์มของเราไปยัง Social Media อื่นๆ เช่น Twitter, Facebook, WordPress เป็นต้น สมมติว่าเราต้องการนำ HTML Code ไปวางที่หน้าเวปไซต์ ให้กลับมาหน้าแรกของ Signup Forms และเลือกที่ Embedded Form จะมี HTML Code ที่เราสามารถนำไปใช้ได้เลย

ScreenHunter_1169 Jan. 25 08.50

ScreenHunter_1176 Jan. 25 09.35

(7) หากเราต้องการนำ Signup Forms ดังกล่าวขึ้นไปไว้ที่ Facebook Page จะมีขั้นตอนย่อย ดังต่อไปนี้

7.1 ไปที่เมนูชื่อของผู้ใช้ (กรณีคือ Pisek) ด้านซ้ายมือบนสุด ตามภาพ แล้วเลือกที่ Account Setting

ScreenHunter_1179 Jan. 25 13.14

7.2 จากนั้นเลือก Extras แล้วเลือก Integrations

ScreenHunter_1180 Jan. 25 13.16

7.3 จากนั้นคลิกไปที่เมนู Facebook จากนั้นทำการ Log in

ScreenHunter_1181 Jan. 25 13.17

7.4 จากนั้นจะมี Pop-up ให้เราทำการอนุญาตให้ MailChimp เข้าถึงข้อมูล Facebook ของเรา ให้คลิกที่ตกลง

ScreenHunter_1182 Jan. 25 13.19

7.5 จะเข้าสู่หน้าที่บอกเราว่าการสมัครใช้ MailChimp สู่ Facebook Page นั้นเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเลื่อนมาที่เมนู Facebook เพื่อทำการตั้งค่า

ScreenHunter_1184 Jan. 25 13.23

7.6 ผมตั้งค่าตามรูปด้านล่างนี้

ScreenHunter_1186 Jan. 25 13.26

7.7 จะปรากฏ Tab สมัครรับบทความปรากฏใน Facebook Page และหากคลิกที่ Tab จะเป็นแบบฟอร์มให้กรอก e-mail เพื่อรับบทความ

ScreenHunter_1187 Jan. 25 13.30

ScreenHunter_1188 Jan. 25 13.32

การสร้างจดหมายเพื่อส่งไปยังลูกค้า

(1) เมื่อเรามีรายชื่อลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ต่อไปคือทดลองการส่งจดหมายไปยังลูกค้า ให้คลิกที่เมนูซ้ายมือ คือ Campaign

ScreenHunter_1189 Jan. 25 13.35

(2) จากนั้นเลือก Create Campaign เมนูด้านขวาบน

ScreenHunter_1190 Jan. 25 13.37

(3) จะมีรูปแบบของการส่ง e-mail อยู่ 4 รูปแบบ แต่ที่เป็นที่นิยม คือ เมนูแรก คือ Regular ol’ Campaign ที่เราสามารถใส่ HTML ลงไปได้ ทำให้ส่ง e-mail ในรูปแบบของเวปที่สวยงามได้ และเมนูที่สอง คือ Plain-Text Campaign ที่ส่ง e-mail ในรูปแบบข้อความธรรมดา เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ให้เลือกที่ Plain-Text Campaign

ScreenHunter_1191 Jan. 25 13.42

(4) จะมีเมนูให้เลือกว่าจะส่ง e-mail ในยังส่วนใด ตรงนี้ให้เลือก Send to entire list คือทุกคนในรายการจะได้รับจดหมายนี้ ให้คลิกปุ่ม Next ด้านล่างขวา

ScreenHunter_1192 Jan. 25 13.47

(5) จากนั้นต้องตั้งข้อมูลของจดหมายที่ส่งออกไป โดยให้ตั้งชื่อของ Campaign (Name your campaign) ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ไม่ปรากฏภายนอก ส่วนหัวข้ออีเมล์ (E-mail Subject) ชื่อ (From Name) และอีเมล์ (From e-mail) จะปรากฏชื่อที่เราได้กำหนดไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว แต่ก็สามารถแก้ไขได้ เมื่อกรอกครบเรียบร้อย ให้คลิกที่ปุ่ม Next

ScreenHunter_1194 Jan. 25 13.55

(6) จะปรากฏหน้าให้เราเขียนข้อความ ตรงส่วนหัวที่เขียนว่า “—ENTER YOUR CONTENT HERE—“

ScreenHunter_1195 Jan. 25 13.57

(7) ผมทดลองคัดลอกเนื้อหาบทความของผมลงไป แล้วคลิก Next

ScreenHunter_1196 Jan. 25 14.02

(8) ตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนส่ง หากเรียบร้อย ก็คลิกปุ่ม Send ด้านขวาล่าง

ScreenHunter_1198 Jan. 25 14.05

(9) เตรียมพร้อมที่จะทำการส่ง จากนั้นคลิก Send Now

ScreenHunter_1199 Jan. 25 14.05

(10) หากพบรูปด้านล่าง เป็นอันว่าการส่งนั้นสำเร็จ

ScreenHunter_1200 Jan. 25 14.06

(11) เมื่อผมเปิด e-mail ส่วนตัวที่ถูกลองใช้สมัครรับบทความ ก็พบว่ามีจดหมายจาก Doctorpisek ถือว่าการส่ง e-mail ฉบับนี้ผู้รับได้รับเรียบร้อย ถือว่าจบสำหรับการใช้งาน MailChimp เบื้องต้น

ScreenHunter_1201 Jan. 25 14.08

 

 

อ่าน (1) E-mail Marketing : การใช้ MailChimp (การสมัครและสร้างรายชื่อ)

(2) E-mail Marketing: การใช้ MailChimp (การสร้างแบบฟอร์มสมัครและการสร้างจดหมาย)

(3) E-mail Marketing: การใช้ MailChimp (การสร้างจดหมาย HTML)