การสร้างจดหมายแบบทั่วไป ที่เรียกว่า Regular ol’ Campaign ถือเป็นการส่งจดหมายในรูปแบบที่สามารถใส่ข้อความหรือรูปภาพในลักษณะของไฟล์ HTML หรือในรูปแบบของเวปไซต์นั้นเอง มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1)   เริ่มต้นที่หน้า Dash Board ให้คลิกที่ปุ่ม Create Campaign ด้านบนขวา

ScreenHunter_1204 Jan. 26 22.45

(2)   จะเข้าสู่เมนูการสร้างจดหมาย ให้เลือกที่ Regular ol’ Campaign

ScreenHunter_1191 Jan. 25 13.42

(3)   เลือกส่งทุกคนในรายการ (Send to entire list) แล้วคลิกที่ Next ด้านขวาล่าง

ScreenHunter_1206 Jan. 26 22.52

(4)   จากนั้นจะเข้าสู่หน้า การตั้งค่า ให้ใส่ชื่อ Campaign ลงไป ส่วนข้อมูลอื่นๆ มีกำหนดไว้แล้ว แต่หากเปลี่ยนแปลงก็ทำได้ กรอกเสร็จ คลิก Next ด้านขวาล่าง

ScreenHunter_1210 Jan. 27 04.12

(5)   เมื่อคลิก Next ต่อมาจะเป็นหน้าออกแบบจดหมาย ซึ่งมี 3 ทางเลือก คือ 1. แบบจดหมายที่ถูกออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว และถูก Save เพื่อนำไปใช้ในคราวต่อๆไป 2. แบบจดหมายที่ถูกออกแบบใหม่ผ่านเครื่องมือของ MailChimp และ 3. ใช้แบบสำเร็จรูปที่ MailChimp เตรียมไว้ให้ สำหรับตอนนี้ ให้เราเลือกแบบที่ MailChimp เตรียมให้นะครับ

ScreenHunter_1211 Jan. 27 04.13

(6)   จะมีแบบของจดหมายให้เลือกมากมาย ค่อยๆพิจารณาเอาตามที่ต้องการ ตามหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของจดหมาย แต่ไม่ควรเลือกแบบที่ฉูดฉาดมากนัก เพราะนี้เป็นเป็นจดหมายที่ส่งให้ลูกค้า

ScreenHunter_1212 Jan. 27 04.23

(7)   สมมติว่า เป็นจดหมายส่งถึงสมาชิกเพื่อบอกถึงการลดราคาหนังสือของ Doctorpisek ผมถึงเลือกแบบ Coupon A1 จะปรากฏแบบที่เราเลือกและสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงข้อความได้ ซึ่งผมก็ได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อความและรูปภาพ ตามรูปด้านล่าง เมื่อออกแบบเรียบร้อย ให้คลิกที่ Next ด้านขวาล่าง

ScreenHunter_1214 Jan. 27 04.38

(8)   จะเข้าสู่หน้าที่ให้เราตรวจสอบข้อความอีกครั้งในรูปของตัวอักษรอย่างเดียว (Plain Text) ในกรณีที่ผู้รับไม่สามารถรับอีเมล์ในลักษณะของ HTML ได้ ให้คลิก Next ด้านขวาล่าง

ScreenHunter_1216 Jan. 27 04.42

(9)   จากนั้นจะเข้าสู่หน้ายืนยัน มีรายละเอียดของจดหมายที่ส่งไป ให้พิจารณาความถูกต้อง จากนั้นคลิก Send ด้านขวาล่าง

ScreenHunter_1217 Jan. 27 04.43

(10)           เข้าสู่หน้าเตรียมพร้อม กด Send Now

ScreenHunter_1218 Jan. 27 04.47

(11)           ส่งเรียบร้อย

ScreenHunter_1219 Jan. 27 04.48
(12)           ลองตรวจสอบจดหมายที่ถูกส่งออกไปที่ อีเมล์ของผมที่สมัครเป็นผู้รับจดหมาย เป็นอันเรียบร้อย

ScreenHunter_1220 Jan. 27 04.51

 

 

อ่าน (1) E-mail Marketing : การใช้ MailChimp (การสมัครและสร้างรายชื่อ)

(2) E-mail Marketing: การใช้ MailChimp (การสร้างแบบฟอร์มสมัครและการสร้างจดหมาย)

(3) E-mail Marketing: การใช้ MailChimp (การสร้างจดหมาย HTML)