การใช้ MailChimp ก่อนหน้านั้น เราส่งจดหมายให้กับสมาชิกทุกคนใน List แต่หากเราต้องการแบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อเราจะได้ส่งจดหมายให้เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น เราก็สามารถทำได้ ดังนี้

(1) ไปที่หน้า Dashboard

ScreenHunter_1426 Jul. 30 09.26

(2) คลิกปุ่มด้านซ้ายมือ เลือกเมนู Lists

ScreenHunter_1427 Jul. 30 09.31

(3) จากนั้นเลือกที่รายชื่อ New Target Customer

ScreenHunter_1428 Jul. 30 09.40

 

(4) สมมติว่าเราจะสร้างกลุ่ม Khonkaen สำหรับคนที่สมัครที่อาศัยอยู่ ณ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้แก่ 5 รายชื่อแรกของกลุ่ม New Target Customer ให้เลือกเมนู Manage subscribers แล้วเลือกมาที่ Groups

ScreenHunter_1429 Jul. 30 09.43

(5) จะเข้าสู่หน้าสร้าง Groups ให้เลือกที่ปุ่ม Create Groups ด้านขวามือ

ScreenHunter_1430 Jul. 30 09.47

(6) จะปรากฏให้เราเลือกว่า จะใส่ Groups ในหน้าสมัครเป็นสมาชิกในรูปแบบใด กล่าวคือ เป็น Checkbox, Radio button, หรือเป็น Dropdown หรือเลือกที่จะไม่แสดงไว้ในหน้าสมัครก็ได้ จากนั้นเราสามารถสร้างรายชื่อของกลุ่ม ซึ่งในที่ยี้ตั้งชื่อว่า Location จากนั้นในช่อง Group names สมมติว่าเราเลือกชื่อกลุ่มว่า Khonkaen จากนั้นก็คลิกที่ Save

ScreenHunter_1434 Jul. 30 09.58

(7) จากนั้นจะมี 2 เมนูให้เราเลือก คือ Import to these groups คือการนำรายชื่อจากข้างหน้าเข้ามายัง Groups เรา หรือไม่ก็เลือก Done for now สมมติว่าเราเลือกที่ Done for now ก็จะกลับมาสู่หน้าแรก

ScreenHunter_1435 Jul. 30 09.59

(8) จะกลับสู่หน้าแรก เราก็เลือก New Target Customer ก่อนอื่นเราเลือก e-mail ที่เป็นคนขอนแก่น สมมติว่า คือ 5 คนแรกของรายชื่อ จากนั้นคลิกทีปุ่ม Actions จากนั้นเลือกต่อไปที่ Add to Group จากนั้นเลือกที่ Location แล้วเลือก Khonkaen

ScreenHunter_1436 Jul. 30 10.02

(9) จะมีปุ่มให้ยืนยันการสร้าง Group เมือกคลิกที่ปุ่ม Confirm ก็เป็นอันว่าเราจะมี e-mail 5 อันอยู่ในรายชื่อจาก Khonkaen

ScreenHunter_1437 Jul. 30 10.10

 

(10) จากนั้นเราจะสร้างจดหมายส่งไปยัง Group ให้คลิกที่ Create Campaign

ScreenHunter_1438 Jul. 30 10.14

 

(11) จากนั้นเลือกที่ Plain-Text

ScreenHunter_1439 Jul. 30 10.17

(12) จากนั้นเราสามารถกำหนดตัวผู้รับได้ ตรงนี้ให้เลือก Send to a new segment ในส่วนของ Subscriber Data ให้เลื่อนลงมาเลือกที่ Group: Location จากนั้นก็เลือกที่ Khonkaen

ScreenHunter_1443 Jul. 30 10.21 ScreenHunter_1441 Jul. 30 10.19

(13) จากนั้นก็ใส่ข้อมูลของ Campaign ลงไป

ScreenHunter_1444 Jul. 30 10.24

(14) เขียนจดหมายลงไป

ScreenHunter_1445 Jul. 30 10.27

(15) จากนั้นจะเข้าสู่หน้าสรุป และดำเนินการส่ง

ScreenHunter_1446 Jul. 30 10.29 ScreenHunter_1447 Jul. 30 10.29ScreenHunter_1448 Jul. 30 10.29