สัมภาษณ์ คุณ ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา CEO Stock2morrow Angel Investor ชั้นนำของเมืองไทย เกี่ยวกับวิธีการพิจารณาในการลงทุนและการออกจากการลงทุน น่าสนใจมากๆ ครับ