สัมภาษณ์ครูปลาย Influencer ด้านการออกกำลังกาย เจ้าของ Instagram Plaifa เกี่ยวกับวิธีการคิดเนื้อหา วิธีการเพิ่มจำนวนผู้ติดตาม และรูปแบบการแสวงหารายได้ โดย ภาวสุ ศิริผลหลาย นักศึกษาปริญญาโท MBA ขอนแก่น ที่ผม (ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์) เป็นที่ปรึกษาครับ