สัมภาษณ์คุณ แจ๊ค กิตินันท์ อนุพันธ์ เจ้าของ Application ด้านประกันภัย Claim D Start-Up ชื่อดัง ตั้งแต่เรื่องการศึกษา การทำงาน การออกมาตั้งบริษัทในแบบ SMEs อุปสรรคที่ต้องเจอ กลายเปลี่ยนมาเป็น Start-Up พร้อมมุมมองใหม่ที่ได้รับการฝึกฝันจากคุณ กระทิง พูนผล จนกระทั่งการระดมทุน และหนทางในการดำเนิธุรกิจทั้งช่วงโควิดและหลังจากนี้