สัมภาษณ์ คุณ โจ พงษ์นิภา กมลนาวิน Investment Manager ของบริษัท กรุงศรี ฟินโนเวท Venture Capital ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา เกี่ยวกับการลงทุนใน Start up