สัมภาษณ์ คุณ ณธิดา รัฐธนาวุฒิ เจ้าของ Marketingoops ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing กว่า 20 ปี ในหัวข้อ content marketing อย่างละเอียด (มีแต่เสียงของคุณ ณธิดานะครับ คนสัมภาษณ์ ไม่มีเสียง)

คุณ ตุ๊ก ณธิดา รัฐธนาวุฒิ เจ้าของเว็บไซต์ชื่อดังอันดับหนึ่งด้านการตลาด Marketingoops.com ซึ่งคุณตุ๊กมีประสบการณ์ในด้านการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลมานานกว่า 20 ปี (ประวัติของเธอ ดูได้ที่นี่ https://www.linkedin.com/in/tukko/?originalSubdomain=th) ความที่เวลาของเธอเป็นเงินเป็นทอง จึงยากมากในการเชิญมาวิทยากรในการสัมนาให้ความรู้ แต่วันนี้ เธอ OK มาเป็นวิทยากรให้เราแล้วในหัวข้อ “Content Marketing”

Nathida Ratthanawut

Digital Entrepreneurial, Consultant and Founder of MarketingOops.com Bangkok

Summary

Highly passionate, entrepreneurial professional with over 18 years of experience in digital industry, integrated internet marketing, website development, online media and digital advertising solutions. Handling multiple projects and managing most facets of the business, by delivering unwavering performance under pressure, and responding well to challenging circumstances.Proven ability to learn fast, adapting easily to new environments.Innovative creative thinker with ability to drive new ideas fromstrategies to market and drive revenue.

Specialties:

Digital marketing, Digital media, Social marketing, Online activation, Online communication strategy, Integrated marketing, Mobile marketing, Search engine marketing, Influential marketing, Analysis and Strategic thinking, New business partnership, Conference speaking, Award judging, Training, Workshops and Business start-up.

Experience

Marketingoops.com by Oops Network Co., LtdFounderJanuary 2009 – Present (12 years 9 months)Managing Marketingoops.com and producing new potential digital business. MarketingOops.com, the number 1 leading digital media and advertising ‘s publisher in Thailand, to report on an emerging media and digital marketing industry. The web site covers digital marketing, trends advertising, campaign creative ideas, media, mobile, technology, startups and Digital Advertising Job.

Education

Pitman Central College, LondonDiploma · (1989 – 1991)Richmond, The American International University in LondonBachelor, International Business · (1991 – 1994)Assumption University