สัมภาษณ์ คุณ มิ้นท์ กุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ CEO ของ Thailand E-business Center หรือ TEC ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจไทยไปขายสินค้าในประเทศจีน ผ่าน e-commerce จะมาคุยเกี่ยวกับการค้า e-commerce ของไทย-จีน ทั้งโอกาสและอุปสรรค น่าสนใจมากครับ